Uitnodiging koffietafel

Beste ouders/verzorgers van (nieuwe) jeugdleden,

Donderdag 17 oktober  aanstaande nodigen wij ouders / verzorgers van (nieuwe) jeugdleden van harte uit voor een kopje koffie in het Trefpunt (de kantine bij het veld). Ook ouders die andere keren niet in de gelegenheid zijn geweest zijn meer dan welkom. Dit zal zijn tijdens de trainingen van 18.45 uur tot uiterlijk 19.30 uur.

Tijdens de koffietafel zal een lid van de TC jeugd, JAC (Jeugd Activiteiten Commissie) en de Sponsor en PR Commissie,  het één en ander toelichten over de gang van zaken binnen Korbatjo, en bent u in de gelegenheid om vragen te stellen.                                                                                                

Wij hopen u van harte te mogen verwelkomen op 17 oktober!

Namens de Sponsor en PR commissie,
Gemma en Christina

  • 2 banner De Hypotheker
  • 4 logo Sport 2000
  • 5 banner Vriendenloterij
  • 6 banner Bol.com