Commissies

Accommodatie- & Beheercommissie
Verantwoordelijk voor o.a. het inkopen van de etenswaren en de drank, het schoonhouden van het clubhuis en het beheer van het gebouw en het materiaal.

Contactpersoon: John Wevers
Tel: 0186-616847

De gehele commissie is bereikbaar op het e-mailadres: kantine@korbatjo.nl.


Kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie controleert de financiële administratie van de vereniging. Dit gebeurt eenmaal per jaar, voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering in het voorjaar, waarbij de commissie verslag uitbrengt aan het bestuur en aan de ALV over de gecontroleerde boekhouding.

• Controleur 1: Rikkert Huisman
• Controleur 2: Geertje van Gent
• Reserve: Ed de Jong

 

  • 2 banner De Hypotheker
  • 4 logo Sport 2000
  • 5 banner Vriendenloterij
  • 6 banner Bol.com