Vrijwilligerscoördinator

nicolette

Om het vele werk binnen een sportvereniging gedaan te krijgen zie ik de  functie van vrijwilligerscoördinator als essentieel. Mijn belangrijkste taak is het overzicht houden op de bezetting en het ingevuld krijgen van de vacatures. Ten tweede het (reactief en proactief) adviseren en ondersteunen van het bestuur, commissies, e.d. Dit betreft allerlei onderwerpen en acties. Ook organiseer ik jaarlijks de verkiezing “Treffer van het Jaar”.

Bij Korbatjo kan in principe iedereen vrijwilligerswerk doen. In de afgelopen jaren zijn heel veel ouders/verzorgers van jeugdleden actief geworden voor de vereniging. Van oud papier ophalen tot bestuurswerk, van barmedewerker tot lid van de Jeugd Activiteiten Commissie, van oproepkracht tot assistent-trainer bij een jeugdteam of de G’s. Ook veel jongeren zijn actief als vrijwilliger.

Vrijwilligerswerk is bij Korbatjo niet verplicht. Ons streven is om dat ook zo te houden! Gelukkig voelen de leden en ouders/verzorgers van jeugdleden zich zo betrokken bij de club, dat zij het heel normaal vinden om een steentje bij te dragen aan de vereniging. Vele handen maken licht werk. In het seizoen 2016-2017 zijn er ongeveer 100 vaste vrijwilligers. Voor de selectieleden van Korbatjo geldt wel een verplichting, namelijk tot het fluiten van wedstrijden. In de A’s vindt de scheidsrechtersopleiding plaats. De ouders/verzorgers vragen wij om per jeugdteam de zaalwacht in te vullen rondom de wedstrijd van het eigen team.

Korbatjo is blij met het aantal vrijwilligers, waaronder een grote groep die zeer intensief met de vereniging bezig is, zoals weergegeven in deze lijst met vrijwilligers. Het betekent echter niet dat er nooit vacatures zijn. Regelmatig informeer ik de vereniging over de vacatures van dat moment. Dit gebeurt vooral per e-mail of via clubblad “De Treffer” en werkt redelijk goed; vaak komen hier positieve reacties op. Dit geldt dan echter vooral voor uitvoerend (project)werk. Het vinden van vrijwilligers voor het wat ‘zwaardere’, meer structurele werk, zoals bestuurswerk of een commissiefunctie, is lastiger. Voor dergelijke functies benaderen we potentiële vrijwilligers persoonlijk.

Het uitgangspunt van het werven en plaatsen van vrijwilligers is ‘de juiste mensen op de juiste plaats’. Dit is niet alleen belangrijk voor het functioneren van de vereniging, maar ook voor het plezier van de vrijwilligers zelf (of in elk geval een voldaan gevoel).

Ondanks al het bovengenoemde is het zeker niet onze bedoeling om het vrijwilligerswerk teveel in te kaderen. Er is alle ruimte voor creativiteit en ontwikkeling. Ook voor jongeren bieden we – eventueel in het kader van stage – mooie functies om ervaring op te doen.

Wil je mogelijk vrijwilligerswerk gaan doen voor Korbatjo? Neem dan voor meer informatie contact met mij op. Per e-mail of in een gesprek vindt dan informatieoverdracht over het vrijwilligerswerk plaats, waarna je kunt nadenken of het werk iets voor jou is. Indien gewenst vindt een proefperiode plaats. Vanzelfsprekend hopen we uiteindelijk op een ‘match’!

Nicolette Verkaik
Vrijwilligerscoördinator

Telefoon: 06-42454155
E-mail: algemene.zaken@korbatjo.nl

  • 2 banner De Hypotheker
  • 4 logo Sport 2000
  • 5 banner Vriendenloterij
  • 6 banner Bol.com