Primeur bij Korbatjo

Afgelopen dinsdag is er voor het eerst in het bestaan van Korbatjo een Jongeren Ledenvergadering georganiseerd, specifiek voor de leden die in de A, B en C jeugd spelen. Deze Jongeren Ledenvergadering vond plaats voor de Algemene Ledenvergadering van Korbatjo en was een succes! 14 Jeugdleden waren op de uitnodiging ingegaan om hun mening te geven over het reilen en zeilen bij de Oud-Beijerlandse korfbalvereniging en mee te denken met het bestuur over verschillende onderwerpen.

Nadat voorzitter Kelly de Vos de Jongeren Ledenvergadering om 19.00 uur officieel had geopend kreeg de jeugd een leuke quiz voorgeschoteld met daarin allerlei vragen over Korbatjo. Daarna gingen de jongeren in drie groepen uiteen om zich per groep te buigen over tips en tops, maar ook hun visie te geven op de uitdagingen waar Korbatjo als vereniging voor staat. Hieruit kwamen concrete zaken naar voren, die door het bestuur, in samenspraak met de jeugdleden, waar mogelijk zal worden opgepakt.

In de rondvraag gaven meerdere jongeren aan het leuk en fijn te hebben gevonden om input te mogen geven. Tot slot bedankte het bestuur hen voor hun aanwezigheid en hun enthousiaste en zeer nuttige bijdrage op deze, ook voor het bestuur, leerzame avond .