Update Coronavirus (1)

Hierbij een bericht vanuit het bestuur. Het Coronavirus houdt ons allen bezig. Wat een rare en spannende periode. Ook wij als bestuur kunnen op dit moment niet bevatten wat er allemaal gebeurt. Mede op gevoel hebben wij een aantal (moeilijke) beslissingen moeten nemen.

Ten grondslag aan onze besluiten ligt:

  • Het besluit van het Rijk dat tot 1 juni alle bijeenkomsten en evenementen, ook bij minder dan 100 bezoekers, verboden zijn.
  • Het besluit van het KNKV dat de gehele veldcompetitie 2019-2020 komt te vervallen.
  • Binnen onze vereniging eerder gemaakte afspraken en clubcultuur.

De beslissingen die we, in overleg met de betreffende commissies, hebben genomen:

  • Op 7 april staat de ALV gepland. Deze zal niet doorgaan. Wij zijn hiervoor op dit moment aan het meekijken/verkennen wat de digitale mogelijkheden zijn om dit voor 30 juni 2020 alsnog doorgang te kunnen laten vinden.
  • Kamp vervalt voor dit jaar. Hoe spijtig voor alle leden die hier al naar uit keken! Een ieder die kamp al betaald heeft, zal het geld zo snel mogelijk terug gestort krijgen.
  • Het schoolkorfbaltoernooi en de rommelmarkt zullen niet doorgaan op 27 juni 2020. Het schoolkorfbal komt voor 2020 volledig te vervallen. Voor de rommelmarkt zullen we in september een alternatieve datum zoeken.
  • We zullen met elkaar wel de contributie blijven betalen voor dit hele seizoen. Dit voelt voor sommige leden wellicht dubbel omdat de sport- en nevenactiviteiten stilliggen, maar een groot deel van onze jaarlijkse (seizoens)kosten, denk bijvoorbeeld aan de zaalhuur en veldhuur zijn reeds betaald terwijl de contributies gelijkwaardig worden verdeeld over de kwartalen. Bovendien lopen ook onze (vaste) lasten als vereniging wel normaal door en tevens vallen er een heleboel inkomsten die we nodig hebben voor het draaien van de club weg. Contributieverlaging is dus niet in het belang van de vereniging. Formeel mogen wij als bestuur ook niet eens beslissen over het aanpassen van de contributie, hierin zijn de statuten van de vereniging en de Algemene Ledenvergadering bepalend. Wij hopen dat jullie hier allemaal begrip voor hebben.
  • Wij zijn er ons wel van bewust dat er op dit moment wellicht mensen zijn die financieel in de knoop komen. Meld je bij Peter ( penningmeester@korbatjo.nl ) als het betalen van de contributie voor jou niet lukt. De contributie van afgelopen kwartaal zal op 3 april worden geïncasseerd, de contributie van het tweede kwartaal in juni.
  • De contributiebetaling geldt voor al onze leden, dus ook voor de klaverjas en de bridge.
  • Tot 1 juni 2020 zal de accommodatie volledig gesloten blijven.

Uiteraard hebben we bij dit alles gekeken naar alternatieve oplossingen. Achter elke beslissing zit een breder verhaal. Zie ook de websites van organisaties als het KNKV en NOC*NSF voor meer informatie, zoals de meest gestelde vragen van verenigingen.

Uiterlijk op 6 april verwachten we meer duidelijkheid over wat voor sportverenigingen nog wél mogelijk is in de periode tot 1 juni én of/op welke manier er (financieel) ondersteuning komt voor sportverenigingen. Op 7 april hebben we weer een bestuursvergadering en z.s.m. daarna zullen we jullie verder informeren. We hopen dan ook inzicht te hebben in de financiële gevolgen voor onze vereniging. Uiteraard gaan wij ons best doen om de economische schade zoveel mogelijk te beperken.

Wie vragen heeft, neem contact met ons op via secretaris@korbatjo.nl.

Het is een tijd die niet leuk is, maar waar we met elkaar doorheen moeten. We moeten afwachten hoe lang de maatregelen gehandhaafd blijven. Wij hopen dat er een mogelijkheid is om dit seizoen nog wel leuk met elkaar te kunnen afsluiten, of dat we anders een knallende openingsdag met elkaar kunnen neerzetten.

In deze tijd dat we niet bij elkaar mogen komen, roepen we wel op om onderling via de verschillende mogelijkheden contact met elkaar te onderhouden. We zijn een hele sterke club die heel sociaal verbonden is met elkaar. Blijf deze verbinding nu ook met elkaar vasthouden en onderhoud contacten met je team, trainer/coaches en mensen om je heen.

We gaan de diverse commissies en trainers/coaches vragen of/wat zij de komende periode wél (online) zouden kunnen betekenen voor de leden. Ook initiatieven van andere leden zijn welkom. We hebben al gehoord over online trainingen die je thuis kunt uitvoeren (de selectie heeft hier al mee gepilot onder leiding van Pieter), over het vergroten van spelregelkennis binnen de club/het behalen van spelregelbewijzen en wellicht is een club TikTok-account een goed idee. De club is van ons allemaal, dus laten we ook met elkaar ervoor zorgen dat we deze beroerde tijd goed doorkomen.

Tot slot wensen we jullie een goede gezondheid toe en veel sterkte in deze moeilijke tijd. Zorg goed voor elkaar en maak er het beste van.

 

Het bestuur,

Leen, Marita, Sylvia, Peter en Kelly

Te bereiken via secretaris@korbatjo.nl of zie de website voor onze individuele contactgegevens