Teamindeling nieuwe seizoen

De afgelopen maanden heeft de Technische Commissie Jeugd van Korbatjo zich weer gebogen over de teamindeling voor komend seizoen, 2020/2021. Zoals ieder jaar is dit een grote puzzel geweest, en moesten er veel zaken tegen elkaar afgewogen worden. De indeling is hier in te zien.

Toelichting teamindeling
Meer nog dan andere jaren, hebben we de (jeugd)leden dit jaar de mogelijkheid geboden om zich te laten horen, onder andere via de enquête die we in april hebben laten rondsturen. Deze heeft ons veel nuttige inzichten verschaft. In totaal zijn er 63 enquêtes ingevuld teruggekomen, op een totaal van ongeveer 140 jeugdleden. Ook hebben we feedback gevraagd aan diverse trainers.

Bij het bepalen van de indeling, hebben we gekeken naar geboortejaar (idealiter zoveel mogelijk kinderen van hetzelfde geboortejaar bij elkaar), naar de wensen zoals die zijn geuit  in de enquêtes, de balans tussen jongens en meisjes (korfbal is een gemengde sport, maar met één of twee jongens bij 8 meiden vinden sommige jongens echt niet leuk), en naar het team waar iemand afgelopen seizoen in speelde. Als er dan nog keuzes gemaakt moesten worden, hebben we de vaardigheden van de spelers geprobeerd te beoordelen, in overleg met de trainers. Door het stilleggen van de zaalcompetitie, en het niet spelen van de voorjaarscompetitie, was dit natuurlijk moeilijker dan andere jaren.

Helaas hebben we, naar het einde van het seizoen, een onverwacht hoog aantal opzeggingen ontvangen, met name bij onze A en B junioren. Dit heeft ertoe geleid dat we creatieve oplossingen hebben moeten zoeken, aangezien de aantallen te ongunstig waren om in de A en B categorieen vijf teams samen te kunnen stellen. Uiteindelijk kwamen we uit op 2 ½ A team, en 1 ½ B team, wat ons ertoe gedwongen heeft om uiteindelijk drie A teams en één B team in te schrijven bij het KNKV. Het derde A team is feitelijk een 2e jaars B team, aangevuld met een aantal 1e jaars A-dames, dat, om aan de regels van de korfbalbond te kunnen voldoen (gemiddelde leeftijd), ingeschreven is als A team.

Trainers
Op dit moment zijn we druk in overleg om voor alle teams trainers te vinden. We zullen hier op een later moment over communiceren. Hetzelfde geldt voor de trainingstijden voor komend seizoen.