Info trainingen en wedstrijden augustus 2020

Graag jullie aandacht voor een tweetal brieven van Marita Verkaik betreffende:

  • Brief 1: Mededelingen ten aanzien van de eerste trainingen van het nieuwe seizoen, aangevuld met teamindelingen en trainingsrooster.
  • Brief 2: Corona maatregelen bij (oefen)wedstrijden