Organisatie

De organisatie van Korbatjo is geheel gebaseerd op vrijwilligerswerk. In totaal hebben we ruim 100 vrijwilligers. We zijn trots op de diversiteit van ons vrijwilligersbestand: jongeren, ouders van (jeugd)leden, selectieleden, overige seniorenleden, oud leden én overige betrokkenen. Vrijwilligers heb je als vereniging nooit genoeg, maar gelukkig zijn we nog altijd een club ‘voor en door de leden’. Als dank organiseert het bestuur jaarlijks een vrijwilligersdag of -avond.

Het bestuur bestaat uit zes personen voor de volgende functies:

  • Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester
  • Bestuurslid Technische Zaken
  • Bestuurslid Sponsoring & Communicatie
  • Bestuurslid Algemene Zaken

De portefeuille per bestuurslid vind je terug in ons organogram.

Naast het bestuur, commissies en kernfuncties zijn er uitvoerende functies, dit betreft in het bijzonder trainers/coaches, scheidsrechters en barmedewerkers. Heb je interesse in (ander en/of meer) vrijwilligerswerk bij Korbatjo? Dan hoort de vrijwilligerscoördinator of het betreffende bestuurslid het graag! Er is voor ieder wat wils.

De contactgegevens van alle bestuursleden, commissies en kernfuncties vind je bij contact.

Tot slot verdienen onze ereleden hier een speciale vermelding. Ed de Jong, Fer Vos, Frans Dahrs, Gerda Bedeaux en Bianca Groeneweg zijn van dusdanig grote waarde (geweest) voor onze vereniging, dat zij ieder door de ledenvergadering verkozen zijn tot erelid.