Overig

Veilig sportklimaat

Onze leden en ouders/verzorgers geven aan dat Korbatjo zo’n fijne, sociale vereniging is. Er wordt naar elkaar om gekeken en waar nodig voor elkaar gezorgd. Vele vriendschappen maar ook gezinnen zijn begonnen bij ons op de club. Toch zijn we geen gesloten vereniging, maar is iedereen welkom. Inclusiviteit in het bestuur en commissies is voor ons vanzelfsprekend.   

Wij zien graag dat Korbatjo een veilige sportomgeving is waar iedereen zich op zijn gemak voelt in het team en de vereniging. Dat je kunt zijn wie je bent zonder bang te zijn wat anderen van je vinden. We proberen uitsluiting en andere vormen van ongewenst gedrag te voorkomen of herkennen en in te grijpen als het toch gebeurt. In 2017 heeft de ledenvergadering beleid voor veilig sportklimaat en gedragsregels vastgesteld.

Als je vragen hebt over het beleid of vrijwilligerswerk wil doen hiervoor binnen Korbatjo, neem dan contact op met het bestuurslid Technische Zaken via vsk@korbatjo.nl.  

Bij klachten en vragen over grensoverschrijdend gedrag kunnen leden, vrijwilligers, ouders/ verzorgers van jeugdleden en bezoekers (anoniem) terecht bij een vertrouwenscontactpersoon. De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over:

 • Pesten en gepest worden.
 • Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort.
 • De manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer, coach of iemand anders op de club ervaar je als onprettig.
 • Je vermoedt dat iemand te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag.

Je kunt terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland, maar ook zijn er binnen onze vereniging vertrouwenscontactpersonen.

Nevenactiviteiten

Korbatjo is meer dan korfbal. Jaarlijks worden, vooral voor de jeugd, vele activiteiten georganiseerd.

Voorbeelden van jeugdactiviteiten:

 • Vossenjacht
 • Koken met kids (waarbij de kinderen koken voor hun ouders/verzorgers)
 • Griezelavond
 • Kerstgourmet
 • Sport- en speldag
 • Paasknutselen en -eieren zoeken
 • Speurtocht
 • Jeugdkamp

Ook organiseren we toernooien of nemen we elders aan toernooien deel, zoals:

Tot slot zijn overige nevenactiviteiten, die jaarlijks terugkeren:

 • Minimaal één keer per seizoen is er een gezellige avond, bijvoorbeeld een Carnavalsfeest, voor onze leden en bekenden in de leeftijd van 16 jaar en ouder
 • Vrijwilligersdag of -avond 
 • Een barbecue voor de gehele vereniging ter afsluiting van het seizoen
 • Sfeervolle zaalthuiswedstrijden van Korbatjo 1, met jeugdteams als Team van de Week